GFGF Pesticides CheckUp - POLSKA

15 €

Test narażenia na pestycydy Pomiar pozostałości pestycydów w próbce włosów Analiza w certyfikowanym laboratorium Nauka partycypacyjna Indywidualne wyniki analizy na życzenie

Good Food Good Farming i EXPOZOM zapraszają do udziału w ogólnoeuropejskim projekcie Pesticide-Checkup Pestycydy – sprawdź się. Ten obywatelski projekt naukowy ma na celu analizę próbek włosów obywateli Europy pod kątem obecności pozostałości pestycydów. Wspólnie zwracamy uwagę na potrzebę stworzenia w UE lepszej polityki, która chroniłaby ludzi i przyrodę przed narażeniem na potencjalnie szkodliwe pestycydy. Dołącz do nas już teraz i zamów swój zestaw testowy tutaj!

 

Jak wziąć udział w kampanii Pesticides-Checkup Pestycydy – sprawdź się?

 • Każdy uczestnik zamawia zestaw do pobrania próbki za 15 euro.
  Zestaw do pobrania próbki zawiera koszt odesłanie próbki do laboratorium.
  Wysyłając swoją próbkę do laboratorium wnosisz wkład we wspólny wysiłek i otrzymasz podsumowanie wyników całej kampanii.
 • Jeśli, oprócz wyników kampanii, chcesz otrzymać wyniki analizy Twojej próbki, musisz pokryć koszty analizy w wysokości 135 euro (ta cena nie obejmuje kosztu zestawu do pobrania próbki).
  W takim przypadku otrzymasz nie tylko podsumowanie wszystkich wyników kampanii pomiarowej, ale także wyniki analizy w formie indywidualnego, zinterpretowanego raportu.

 

Jakie są zalety analizy włosów?

Pestycydy obecne w organizmie są wbudowywane w strukturę włosa. Włosy rosną średnio 1 centymetr na miesiąc i zachowują pamięć o naszej ekspozycji np. właśnie na pestycydy. Dlatego analiza pierwszych 3 centymetrów pozwala nam ocenić narażenie na pestycydy w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Włosy są również:

 • Latwe do pobrania i transportu
 • Pobranie próbki jest nieinwazyjne
 • Zawarte we włosach pestycydy są stabilne w czasie
 • Włosy mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej

 

Jakie substancje są badane w ramach kampanii Pesticides-Checkup?

Analiza włosów obejmuje zestaw 30 najczęściej stosowanych w Europie pestycydów. Są to herbicydy, fungicydy i insektycydy dopuszczone do stosowania w rolnictwie w Unii Europejskiej.

Lista pestycydów testowanych na włosach jest dostępna na dole tej strony w dokumencie PDF.

 

Co zawiera zestaw do pobrania próbki Pesticides-Checkup Pestycydy – sprawdź się!

 • Instrukcję pobrania próbki z włosów długich
 • Instrukcję pobrania próbki z włosów krótkich
 • Folię aluminiową do ochrony próbki
 • Kopertę do zabezpieczenia próbki
 • Międzynarodową kopertę z przedpłatą do wysłania próbki do laboratorium

 

Jak pobrać próbkę włosów?

Włosy są pobierane ze skóry głowy za pomocą nożyczek. Jeśli włosy na głowie są zbyt krótkie, możliwe jest pobranie innych rodzajów włosów (pachowych, łonowych).

Instrukcje dotyczące gromadzenia danych znajdują się w instrukcji użytkowania dostępnej w wersji PDF na dole strony.

Zestaw do pobierania próbek zawiera szablon i schemat ułatwiające pobranie próbki włosów.

Po pobraniu próbki włosy są umieszczane w folii ochronnej i kopercie.

Próbka i kwestionariusz w opłaconej już kopercie są wysyłane do laboratorium pocztą.

 

Jak analizuje się pestycydy we włosach?

Próbki włosów są analizowane w laboratorium zgodnie z dokładnym protokołem:

 1. Pasmo włosów jest przecinane w celu wyodrębnienia pierwszych 3 centymetrów od skóry głowy.
 2. Włosy są następnie miażdżone w celu uzyskania proszku.
 3. Do szklanej probówki odważa się ściśle określoną masę proszku i dodaje odpowiednią objętość rozpuszczalnika ekstrakcyjnego.
 4. Zawiesinę miesza się i umieszcza w łaźni ultradźwiękowej, a następnie odwirowuje.
 5. Płynny ekstrakt jest następnie analizowany metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MSMS) i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MSMS).

 

Co dalej?

Wyniki wszystkich badań zostaną przedstawione w ogólnodostępnym raporcie podsumowującym.