GFGF Преглед за пестициди -BULGARIA

15 €

Тест за излагане сред пестициди Измерване на пестициди в косата Анализ в сертифицирана лаборатория Наука с участие Индивидуални резултати от анализа при поискване

“Добра храна, добро земеделие" и EXPOZOM ви канят да участвате в общоевропейската Кампания за проверка за пестициди. Целта на този проект за гражданска наука е да се анализират проби от коса на европейските граждани за наличие на остатъци от пестициди. Заедно обръщаме внимание на необходимостта от по-добри политики на ЕС, които да защитават хората и природата от излагане на потенциално вредни пестициди.

Присъединете се към нас сега и поръчайте своя комплект за тестване тук!

Как да участвате в кампанията?

 • Всеки участник самостоятелно поръчва комплект за вземане на проба на стойност 15 евро.
  Комплектът за вземане на проба включва цената за изпращане на пробата в лабораторията.
  Изпращайки пробата си, вие допринасяте към общите усилия и ще получите обобщение на всички резултати от кампанията за измерване.

   
 • Ако в допълнение към резултатите от кампанията желаете да получите индивидуални резултати от анализа, специфични за вашата проба, ще трябва да заплатите цената на анализа, т.е. 135 EUR (в допълнение към цената на комплекта за вземане на проби).
  В този случай ще получите не само обобщение на всички резултати от кампанията за измерване, но и резултатите от анализа на пробата ви в индивидуален интерпретиран доклад.

 

Какви са предимствата на анализа на коса?

Пестицидите, присъстващи в организма, се включват в структурата на косата по време на техния синтез. Косата расте средно с 1 сантиметър на месец и запазва паметта за нашето излагане на пестициди. Така анализът на първите 3 сантиметра ни позволява да оценим доколко сме били изложени на пестициди през последните 3 месеца.

 • Косата е лесна за събиране и транспортиране
 • Вземането на проби е неинвазивно
 • Вложените в косата пестициди са стабилни във времето
 • Косата може да се съхранява при стайна температура

 

Какви вещества се изследват в рамките на Кампанията за проверка за пестициди?

Анализите на косата обхващат селекция от 30 от най-използваните пестициди в Европа. Това са хербициди, фунгициди и инсектициди, които са разрешени за употреба в селското стопанство в Европейския съюз.

Списъкът на пестицидите, анализирани в косата, е достъпен в долната част на тази страница в PDF документ.

 

Какво съдържа комплектът за вземане на проби?

 • Шаблон за вземане на проби от дълга коса
 • Скала за вземане на проби от къса коса
 • Алуминиево фолио за защита на пробата
 • Плик за защита на пробата
 • Международен предплатен плик за изпращане на пробата в лаборатория

 

Как да вземете проба от косата си?

Косата се взема от скалпа с помощта на ножица. Ако косата ви е твърде къса, е възможно да се вземат други видове коса (подмишнична, интимна, др).

Инструкциите за събиране са дадени в инструкциите за употреба, налични в PDF версия в долната част на страницата.

Комплектът за вземане на проби съдържа шаблон и скала, които ви помагат да вземете проба от косата.

След като пробата бъде взета, косата се поставя в защитно фолио и плик.

Пробата и въпросникът се изпращат до лабораторията по пощата с предварително платения плик.

 

Как се анализират пестицидите в косата?

Пробите от косата се анализират в лаборатория по точно определен протокол:

 1. - Косата се отрязва, за да се отделят първите 3 сантиметра от скалпа.
 2. - След това косата се раздробява, за да се получи прах.
 3. - Маса от косата на прах се претегля в стъклена епруветка и се смесва с определен обем екстракционен разтворител.
 4. - Суспензията се разбърква и инкубира в ултразвукова баня, след което се центрофугира.
 5. - След това течният екстракт се анализира чрез течна хроматография, съчетана с масспектрометрична детекция (LC-MSMS), и газова хроматография, съчетана с масспектрометрична детекция (GC-MSMS).

 

Какво се случва след това?

Всички резултати от проучването ще бъдат представени в обобщен доклад, достъпен за всички.