Anketa GFGF dalībniekiem Pesticīdu pārbaude

"Good Food Good Farming” un EXPOZOM jums pateicas par dalību kampaņā “Pesticīdi manā ķermenī” (“Pesticide-CheckUp") – vērienīgā un nebijušā akcijā, kuras mērķis ir apzināt pesticīdu ietekmi uz Eiropas iedzīvotājiem.

Rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no matu parauga kvalitātes. Tāpēc stingri ievērojiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus.

Saglabājiet lietošanas pamācību – tajā norādītais unikālais identifikators nepieciešams, lai iegūtu individuālus rezultātus.

Jūsu sniegtā informācija ir būtiska rezultātu interpretācijai. Ir ļoti svarīgi, lai jūs aizpildītu šo veidlapu precīzi un kopā ar paraugu nosūtītu mums.


“Jūsu sniegtie personas dati tiks izmantoti tikai statistikas vajadzībām. Visi dati tiks anonimizēti. Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu.“

Automatizētai apstrādei ir pieejama elektroniskā veidlapa https://en.expozom.com/anketa-gfgf-dalibniekiem-pesticidu-parbaude.