Dotazník GFGF pro účastníky kontroly pesticidů

Good Food Good Farming a EXPOZOM Vám děkují za účast v projektu Pesticide-Checkup. Jedinečné kampani, ve které měříme, nakolik jsou obyvatelé Evropy vystavení pesticidům.

Výsledky závisí na kvalitě vzorku vlasů. Při odběru vzorku postupujte přesně podle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

Uživatelskou příručku si uschovejte. Najdete v ní jedinečný identifikátor, který je potřeba k získání individuálních výsledků.

Informace uvedené v tomto formuláři jsou nezbytné pro interpretaci výsledků. Proto vyplňte přesné a správné údaje, je to velmi důležité. Formulář odešlete spolu se vzorkem.


"Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro účely statistiky zpráv. Všechny údaje budou anonymizovány. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů."

Formulář je k dispozici na adrese  https://en.expozom.com/dotaznik-gfgf-pro-ucastniky-kontroly-pesticidu pro automatizované zpracování.