Kwestionariusz Uczestnika Testu na Obecność Pestycydów GFGF

Good Food Good Farming i EXPOZOM pragną podziękować Ci za udział w projekcie Pesticide-Checkup Pestycydy – sprawdź się, wyjątkowej kampanii mającej na celu badanie narażenia na pestycydy wśród mieszkańców Europy.
Wyniki w dużym stopniu zależą od jakości próbki włosów. Aby pobrać próbkę włosów, należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w przewodniku użytkownika.


Zachowaj instrukcję – znajdujący się w niej unikalny identyfikator jest niezbędny do uzyskania Twoich wyników.


Informacje podane w tym formularzu są potrzebne do interpretacji wyników. Bardzo ważne jest, aby starannie wypełnić formularz i wysłać go wraz z próbką.


"Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych raportu. Wszystkie dane zostaną zanonimizowane. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych."

Formularz jest dostępny na stronie  https://en.expozom.com/kwestionariusz-uczestnika-testu-na-obecnosc-pestycydow-gfgf, jeśli chcesz wprowadzić dane w wersji elektronicznej.