Въпросник за участника в тестването за пестицидите на GFGF

Организацията “Добра храна, добро земеделие” (Good Food Good Farming) и EXPOZOM биха искали да ви благодарят за участието в проекта за тестване за пестициди - кампания за измерване на нивото на излагане на пестициди сред европейското население.

Резултатите зависят до голяма степен от качеството на пробата от коса. За да вземете проба от косата си, следвайте стриктно инструкциите, описани в ръководството за потребителя.

Запазете ръководството за потребителя - уникалният идентификатор в него е необходим за получаване на индивидуалните ви резултати.

Информацията, предоставена в този формуляр за събиране на данни, е от съществено значение за тълкуването на резултатите. Много е важно да попълните този формуляр с точна информация и да го изпратите заедно с пробата си.


"Предоставените от вас лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на статистическите отчети. Всички данни ще бъдат анонимни. Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС."

Формуляр за електронен директен дебит е достъпен на адрес  https://en.expozom.com/vprosnik-za-uchastnika-v-testvaneto-za-pesticidite-na-gfgf за автоматизирана обработка.