Vragenlijst voor de deelnemers aan de bestrijdingsmiddelencontrole van het GFGF

Good Food Good Farming, EXPOZOM en PAN Nederland willen u bedanken voor uw deelname aan het Pesticiden-CheckUp project, een unieke campagne om de blootstelling aan pesticiden in de Europese bevolking te meten.

De resultaten zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van het haarmonster. Voor het verzamelen van uw haarmonster volgt u strikt de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruikershandleiding; de unieke identificatiecode daarin is nodig om uw individuele resultaten te verkrijgen.

De op dit verzamelformulier verstrekte informatie is van essentieel belang voor de interpretatie van de resultaten. Het is zeer belangrijk dat u dit formulier met de juiste informatie invult en samen met uw monster opstuurt.


"De door u verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de statistieken van het verslag. Alle gegevens zullen worden geanonimiseerd. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU."

Een formulier voor elektronische automatische incasso is beschikbaar op https://en.expozom.com/vragenlijst-voor-de-deelnemers-aan-de-bestrijdingsmiddelencontrole-van-het-gfgf voor geautomatiseerde verwerking.